TAuto: Tắt máy từ xa qua chat, mở lại máy và hơn thế nữa…


Khác với những chương trình cùng họ, ngoài chức năng định giờ tắt máy, TAuto còn có chức năng khá độc đáo: tắt máy dựa vào việc đóng hay mở một cửa sổ chỉ định. Chức năng này thật hữu ích khi bạn muốn tắt máy tính sau một sự kiện không thể xác định trước thời gian. Ngoài ra, TAuto còn có thể định giờ mở lại máy sau khi Hibernate.

tauto

Chương trình có giao diện tiếng Việt, được viết bởi tác giả thuongall, tương thích với Windows 2000 trở lên, tải miễn phí tại http://tinyurl.com/tauto (119KB).

Đọc tiếp »