Gõ văn bản trên máy tính


Nghe qua có vẻ như chẳng có gì phải bàn, chữ viết trên máy tính thì vô cùng rõ ràng, chữ “e” ra chữ “e”, không thể nào lẫn lộn với chữ “c” như viết trên giấy. Nhưng cái nào cũng có 2 mặt của nó, chúng ta không thể gõ lên máy tính dấu hỏi hay dấu ngã mà cứ nằm thì không nằm, đứng thì không đứng (tui thường viết trên giấy như thế khi bí không biết dùng dấu nào).

Theo tui thì một văn bản khi gõ lên máy tính cần có những yêu cầu sau:

Đọc tiếp »