Danh ngôn Screen Saver – Vừa bảo vệ màn hình, vừa thưởng thức danh ngôn


Danh ngôn là chương trình hiển thị các câu danh ngôn trên hình nền Desktop, trên khay hệ thống cũng như chia sẻ qua status của Yahoo! Messenger. Nay với Danh ngôn Screen Saver (DNSS), chúng ta có thể vừa thưởng thức những câu danh ngôn, lại vừa có thể bảo vệ màn hình mỗi khi tạm ngưng sử dụng máy tính của mình.


DNSS được phát triển bởi thuongall, có giao diện tiếng Việt, tương thích với Windows 2000 trở đi (kể cả Windows Vista/7). Tải chương trình về tại http://tinyurl.com/danhngonss (500 KB). Bạn cũng có thể tải về Danh ngôn 3.x có kèm DNSS tại https://thuongall.wordpress.com/2009/06/16/danhngon/.

Đọc tiếp »