Hiển thị mật khẩu đăng nhập website bằng một đoạn mã


Mặc định, mật khẩu đăng nhập vào các trang web sẽ được hiển thị dưới dạng các dấu sao để người khác không thể đoán biết được. Thế nhưng, làm cách nào để kiểm tra mật khẩu mà chúng ta gõ vào có chính xác hay không, nhất là với những mật khẩu quá dài dòng. Một số phần mềm cũng có chức năng hiển thị nội dung ô chứa password, song đơn giản nhất là bạn hãy sử dụng 2 đoạn mã JavaScript giới thiệu sau đây kết hợp với trình duyệt FireFox hoặc IE.

Đọc tiếp »