FastSnR: Tắt nhanh máy tính


FastSnR sẽ giúp bạn tắt máy tính hay khởi động lại máy tính của bạn một cách nhanh nhất.

fastsnr

Bạn hãy tải chương trình này tại http://tinyurl.com/fastsnr rồi chạy tập tin FastSnR.exe, nó sẽ tạo ra hai Shortcut trên Desktop của bạn là Fast Shut Down và Fast Restart. Bạn chỉ cần chạy Fast Shut Down để tắt nhanh máy tính và Fast Restart để khởi động lại nhanh máy tính của mình.

Chú ý là khi bạn tắt hay khởi động lại máy tính nhanh bằng chương trình này, bạn cần phải lưu lại những gì mà bạn đang làm, Windows sẽ không hỏi bạn có lưu lại những tài liệu đang làm dở dang hay không mà nó sẽ lập tức tắt máy hay khởi động lại trong vài giây.

(thuongall)

Advertisements