Tại sao lại là thuongall?


Đã rất nhiều lần mình phải giải thích câu hỏi: “Tại sao lại là thuongall?”. Uhm, tại sao nhỉ? Có người bảo là chắc gặp ai cũng thương – thương tất cả. Có người lại cho rằng là thương tùm lum. Tại sao ai cũng đều nghĩ thương là tính từ hết vậy? Có ai từng nghĩ nó là danh từ không? Để khỏi phải trả lời những câu hỏi tương tự như thế, mình xin kể lại bối cảnh hình thành nick thuongall để các bạn khỏi phải hiểu tùm lum.

Đọc tiếp »

Posted in Show hàng. Nhãn: . 6 Comments »